Saturday Nov 21, 2020

Moodmetric-mittaukset tietotyöläisen työhyvinvoinnin tukena

Episodissa käydään läpi mitä Moodmetric-ryhmämittauksissa ja Moodmetric-yksilömittauksissa tapahtuu ja mitä hyötyä työyhteisöt voivat mittauksista saada.

  • Millaisia välittömiä vaikutuksia Moodmetric-mittauksilla on työyhteisöissä?
  • Miten työtapoja ja työn organisointia voidaan kehittää Moodmetric-mittauksen avulla?
  • ...

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013